Modo – The Foundry

Bộ công cụ tạo mô hình 3D, hoạt hình, kết cấu và kết xuất mạnh mẽ và linh hoạt của Modo trao quyền cho các bác sĩ khám phá và phát triển ý tưởng mà không cần phải nhảy qua các vòng kỹ thuật. Modo® là điểm khởi đầu của bạn để khám phá sự sáng tạo.

Vui lòng liên hệ SĐT: 028 7303 6644 hoặc Email: info@techsoft.com.vn để nhận báo giá hoặc hỗ trợ tư vấn thêm.