Category Archives: Dịch Vụ/ Đào tạo

Hướng dẫn sử dụng tính năng trong Modo 16.1

Project Complex Surface Details onto Your Models With Decals Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo và sau đó dán decal lên bề mặt lưới của mình. Hãy coi đề can như nhãn dán – chúng cho phép bạn đặt biểu trưng, ​​hình vẽ trên tường, hình ảnh và bản đồ dịch chuyển […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Modo 16

Bản phát hành tính năng cuối cùng của sê-ri Modo 16, 16.1 bao gồm hơn 21 tính năng bổ sung và cải tiến cũng như các thay đổi cốt lõi để khởi động một kỷ nguyên mới cho Modo. Chúng tôi đã đối chiếu tất cả các clip nhanh được tạo để hướng dẫn các […]